A Axencia Galega de Desenvolvemento Rural concedeulle ao Concello de Trazo unha subvención por importe de 72377.36 € para a obra denominada: “Mellora de camiños municipais de titularidade municipal” ao abeiro  do Plan Marco: “Mellora de camiños municipiais de acceso ás explotacións agrarias 2016”