BASES CONVOCATORIA DE CONCURSO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE UN PEÓN DE SERVIZOS VARIOS