Lista de aprobados do 1º exercicio e convocatoria 2º exercicio

ANUNCIO

Exáminados os exámes entregados polos opositores que se presentaron ó primeiro exercicio do proceso selectivo aberto para a provisión dunha praza de Auxiliar Administrativo de Administración Xeral, procédese á publicación da listaxe de aqueles que superaron a proba xunto coa nota acadada.

Asímesmo sinálase, para a celebración do segundo exercicio, as once horas do día sete de agosto de 2012, no Pavillón Municipal de Trazo, en Viaño Pequeño (ó lado da Casa do Concello).

Apelidos e nome

Cualificación

Álvarez García, Sonia

10,75

Antelo Ínsua, Roberto

11,75

Arias Rodríguez, Cristina Paula

12,50

Bello Pardo, Irene

11,25

Bermúdez González, Pilar

10,00

Cabezal Villamar, María Pilar

11,25

Calo Lamas, Marisol

14,25

Canosa Vieitez, Lorena

11,25

Castro Cancelo, María Isabel

11,25

Castro Pardal, Antonio

12,25

Castro Souto, Inés

12,00

Gómez Fustes, Victoria Luísa

11,75

González Mareque, Lidia

12,25

González Rosendo, Elisa

10,00

Lamas Taibo, Isabel

13,25

Levices Carballo, Blas

11,50

López Casal, Santiago

12,00

López Menéndez, Rafael

10,75

López Vázquez, Yolanda

10,75

Martínez Couto, Víctor Manuel

14,00

Martínez Palacián, Francisco José

10,50

Núñez Balirac, Carolina

13,00

Pereiro Muíño, Natalia

13,75

Pérez Míguez, María del Carmen

10,25

Pérez Quiza, Victor

10,50

Rama Viñán, Ana Francisca

13,00

Rivas Vilouta, Alicia

10,00

Roca Abuín, Lucía

10,75

Rodríguez San Adrián, Enrique Julio

12,50

Sánchez Barral, Mónica

10,25

Slater Andión, Inés Margarita

13,00

Trillo Ramos, María Carmen

11,25

Trazo, a 1 de agosto de 2012
O Secretario