O curso de formación de adultos impartido polo concello de Trazo dende o mes de xaneiro ata o mes de setembro, contou para o seu financiamento cunha subvención da consellería de cultura, educación e ordenación universitaria.

COFINANCIADO: