Duración de 20 h: 10 presenciais e 10 a distancia.

Prezo:

  • -100,00€ alumnos empadroados no concello de Trazo
  • -125,00€ alumnos non empadroados.

Prazo para anotarse: ata o 27 de marzo.

Precísase un grupo mínimo de dez alumnos para poder desenrolar a actividade.