Dispós de ordenadores e impresora para poderte conectar.

Horario de Luns a Venres de 16:30 a 20:00.
Wifi dispoñible para usuarios.