Asociación Cultural "Os Xeitosos de Trazo"  981699000 
Asociación Cultural e de Veciños "A Carballeira" de Chaián  618326230 
Asociación de Mulleres de Trazo 696758759 
Asociación de Nais e Pais de Alumnos "Tras Tambre"  628072914 
Asociación de Veciños "A Naveira"  690900890 
Asociación de Veciños "Baixa Vilariño"  981684899 
Asociación de Veciños "De Monzo" 981688891 
Asociación de Veciños "O Petón"  981691821 
Asociación de Veciños "Rula"  981684866 
Asociación de Veciños "San Cristóbal de Xavestre"  981689226 
Asociación de Veciños "San Xosé de Oa"  981689139 
Biblioteca  981689324 
Abanca de Viano Pequeno  981699006 
Centro de Saúde Agro do Mestre  981689272 
Centro de Saúde Viaño Pequeno  981689191 
Club de Fútbol Chaián 981199261
Colexio Público de Trazo  981689038 
Concello de Trazo  981689001 
Correos  981689026 
Escola Infantil de Berreo 666596884 
Escola Infantil de Chaián 666596890 
Escola Infantil de Xavestre 639582081 
Farmacia Laya Beloso 981689127 
Farmacia López Fidalgo 981689327 
Instituto de Viaño Pequeño 981689319 
Policia Local 981689001 
Servizos Sociais 981689324 
Tecor Societario "Benmorre" 650024580 
Tecor Societario de Xavestre 981699086 
Trazo C.F. 981689017 
Xulgado 981689036