Padrón de habitantes

A través do Padrón Municipal de Habitantes pódense realizar os seguintes trámites, ben de forma telemática ou presencialmente:

  • Certificados padronais
  • Altas e cambios de domicilio no padrón