Rexistro Civil e Xulgado de Paz

  • Expedición de certificados de nacemento, matrimonio ou defunción, ben sexa en forma de estrato e literais, así como expedición de fe de vida e de estado.
  • Tramitación de expedientes de matrimonio e celebración de vodas.
  • Inscrición de matrimonio civil ou relixioso.
  • Inscrición de nacemento.
  • Inscrición de defuncións.