Servizo de animación sociocultural

  • Programación cultural anual
  • Xestión da Rede Cultural da Deputación
  • Organización de festas municipais