Servizo de vixianza municipal

O concello conta cun vixiante municipal que ten as seguintes funcións:

  • Custodiar e vixiar os bens, servizos, instalacións e dependencias municipais,
  • Ordenar, sinalizar e dirixir o tráfico.
  • Velar polo cumplimento de ordenanzas, vbandos e demais disposicións e actos municipais.
  • Participar nas tarefas de auxilio á veciñanza e de protección civil.