Servizos Sociais

Servizo  municipal de carácter polivalente, comunitario e preventivo para o fomento da autonomía das persoas para que poidan vivir dignamente, atendendo ás diferentes situacións de necesidade nas que se atopen ou poidan presentarse.

Entre outras, teñen as seguintes funcións:

  • Detectar situacións de necesidade persoal, familiar e comunitaria no ámbito municipal.
  • Ofrecer información, orientación e asesoramento ás persoas en relación aos dereitos e recursos sociais e ás actuacións sociais ás que poidan ter acceso.

Programas e Servizos:

  • Servizo de Axuda no Fogar.
  • Programa de Educación Familiar.
  • Punto de Atención á Infancia.