Corporación Municipal

Josefina Suárez López

Josefina Suárez López

Alcadesa-Presidenta Partido Popular

Manuel Ángel Mariño Conde

Concelleiro de Cultura, Promoción económica e Turismo. Primeiro tenente de alcaldesa Partido Popular

Ricardo Rodriguez Morlán

Concelleiro de Protección civil e Urbanismo. Segundo tenente de alcaldesa Partido Popular

Manuela Iglesias Barreiro

Concelleira de Benestar Social e Terceira Idade. Terceira tenente de alcaldesa Partido Popular

José Manuel García Sánchez

Concelleiro de Servizos Xerais, Brigada Municipal e Coordinación da Seguridade Vial Partido Popular

Lorena Rodriguez Pose

Concelleira de Xuventude, Igualdade e participación cidadá Partido Popular

José Manuel Juncal Viqueira

Concelleiro de Medio Ambiente e Desenvolvemento rural Partido Popular

José Liste Calviño

Concelleiro de Educación e Deporte Partido Popular

César Boquete Varela

Bloque Nacionalista Galego

María Rosario Regueiro Mallo

Unión por Trazo

Jorge Noya Pereiro

Partido Socialista