Aula de informática

Conta con varios ordenadores con conexión a Internet e con impresora.

Horario: Luns a venres de 15h a 19h