Obras e urbanismo

O servizo municipal de Obras e urbanismo engloba todos os aspectos relacionados coa construción (pública ou privada) e o urbanismo.

Esta área xestiona todo o referido á solicitudes de licenzas de construción, apertura de locais e todas as cuestións relacionadas co Plan Xeral de Ordenación Municipal.