Servizo de información e atención ao público

  • Orientación e información á cidadanía sobre os procedementos administrativos.
  • Recepción das queixas e suxestións formuladas pola veciñanza en relación aos servizos públicos.
  • Asistencia á cidadanía no exercicio do dereito de petición.